Doel en visie van stichting Siloam

Het doel van de stichting is mee te helpen bouwen aan het koninkrijk van God door het lichaam van Christus te dienen. Dit komt tot uitdrukking in het organiseren van bijbelstudieweken, seminars, vakantieweken, leiderstrainingen, evangelisatieweken e.a. Daarnaast willen we gemeenten en groepen dienen door het schip ter beschikking te stellen voor zelf-georganiseerde weken of dagen.

Waar wij naar streven is ons werk zo goedkoop en efficiënt mogelijk te doen, zodat het mogelijk blijft dat vele christenen gebruik kunnen maken en genieten van dit geweldige schip. Een ander punt is dat er mogelijkheden gecreeërd worden, door de baten die met dit project gewonnen worden, voor ondersteuning van zending en evangelisatieprojecten. Tenslotte bestaat er de mogelijkheid om te functioneren als hotelschip tijdens conferenties e.d.

In het zomerseizoen ligt het accent op weekreizen, in voor en naseizoen op dagen, midweken en weekenden.

Het schip is het gehele jaar beschikbaar.

 

Siloam aan de kade in Kampen